معرفی کتاب تضاد واقعاً از کجا برمی‌خیزد: علم، دین، و طبیعت‌گرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات دین شناسی دانشگاه نوتردام

2 کارشناس ارشد فلسفه علم دانشگاه صنعتی شریف