سرسختی در باور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفۀ دین، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

دینداران متهم به سرسختی در باور هستند؛ یعنی نه‌تنها به شواهد مخالف در برابر باورشان بی‌اعتنا هستند، بلکه مقاومت در برابر شواهد مخالف و پافشاری بر باورشان را نشانه استحکام ایمان خود می‌دانند. برخلاف دانشمندان که هیچ‌گونه اغماضی را حتی در برابر کوچک‌ترین شواهد روا نمی‌دانند. سی اس. لویس در این نوشتار می‌کوشد نشان دهد که این سرسختیِ دینداران در باورشان ناشی از اعتمادی است که مبنای هر گونه روابط شخصی میان تمام افراد است و شخص دیندار که بنا به گرایش اولیه‌اش، خود را در ارتباط شخصیِ عمیقی با خدا می‌یابد، نه‌تنها حق دارد به طرفِ رابطه‌اش اعتماد کند و در قبال او تردید به خود راه ندهد، بلکه در صورت پرهیز از چنین اعتمادی سزاوار سرزنش و مذمت است.

کلیدواژه‌ها