نویسنده = رضا گندمی
تعداد مقالات: 5
1. یهودیت و الهیات جهانى

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 175-187

دن کوهن شربوک؛ رضا گندمی


2. اندیشه قوم برگزیده در یهودیت

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 63-102

رضا گندمی


3. کتاب مقدس و پلورالیزم دینى

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 95-118

ریچارد جی. پلانتینگا؛ رضا گندمی


4. نودینى در یهودیت

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 121-148

رضا گندمی


5. الهیات و فهم علمى

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 167-192

پیتر بایرن؛ رضا گندمی