نویسنده = بهروز حدادی
الاهیات یهودى

دوره 10، شماره 38، شهریور 1387، صفحه 39-56

لوئیس جیکوبز؛ بهروز حدادی


اسلام از نظر ولتر

دوره 8، شماره 32، اسفند 1385، صفحه 405-427

بهروز حدادی


دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم)

دوره 8، شماره 31، آذر 1385، صفحه 231-254

بهروز حدادی؛ شهاب الدین وحیدی؛ ابوالقاسم جعفری؛ امیر آراسته جوان؛ مهدی عیوضی؛ سید مهدی اسدی؛ محمد باقر سعیدی


اعلامیه نود و پنج ماده اى لوتر

دوره 7، شماره 28، اسفند 1384، صفحه 157-174

بهروز حدادی


چهره عیسى مسیح در مسیحیت معاصر

دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 205-234

جان مک کواری؛ بهروز حدادی


تأثیر نهضت اصلاح دینى بر تاریخ

دوره 4، شماره 14، شهریور 1381، صفحه 63-88

آلیستر مک گراث؛ بهروز حدادی


معرفى دانش نامه «نهضت اصلاح دینى» آکسفورد

دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 207-214

بهروز حدادی


فلسفه تطبیقى دین

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 65-72

پول. ج گریفیث؛ بهروز حدادی