جلوه‌های آموزه قدیس در زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر و کارشناس ارشد ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

پدیدارشناسی مفاهیم دینی، سیر تکامل و بسط آموزه‌ها، منازعه‌های الاهیاتی، اختلاف دیدگاه‌ها و تفاوت میان مذاهب و کلیساهای مختلف به دلیل اهمیتشان، به میزان چشمگیری محل توجه و بحث پژوهشگران این رشته واقع شده‌ است. اما بررسی تأثیر این تعالیم و نقشی که در حیات روزمره مؤمنان و باورمندان ایفا می‌کنند، مسئله‌ای است که کمتر بدان پرداخته شده است. مقاله حاضر در پی آن است که نقش یکی از مهم‌ترین آموزه‌های کلیسای ارتدوکس روسی، یعنی آموزه قدیس، را در حیات مؤمنانش بکاود. این آموزه که درهم‌آمیختگی تنگاتنگی با آموزه شمایل دارد، یکی از پررنگ‌ترین عناصر الاهیاتی زندگی مؤمنان ارتدوکس روسی است. قدیسان، شمایل آنها و آیین‌های بزرگ‌داشتشان زندگی مؤمن ارتدوکس را از بدو تولد تا مرگ تحت تأثیر قرار داده و مؤمنان این کلیسا مشتاقانه شعائر مرتبط با این آموزه را تکریم و تعظیم می‌کنند. برای این منظور ابتدا جایگاه قدیسان از منظر کلیسا و سپس جلوه‌های این آموزه در حیات مؤمنان ارتدوکس روس بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


منابع

Alekseev, S. (2000). Kak Ustroit Domasni Ikonostas, Petersburg: Satis Pub.
Buernin, S. B. (2007). Povedenie v hrame, Rastov-na-Donu: Feniks Pub.
Bulgurlu, V. Geelmuyden (2005). “Doğu Ortodoks Dininde İkonlarin Anlamı”, Ikonlar, Translator. Ali Özdamar, Istanbul: Kitap Pub.
Demirci, Kursat (2006). Bir Hıristiyan Mezhebi Olarak Ortodoksluğun Teolojisi, Istanbul: Bayrak Pub.
Ekimcheva, N. E. (2005). Vashi svyatie: Pomoshniki I Zastupniki, Moscow: Mir Kinigi Pub.
Eliade, Mirca (1991). Kutsal ve Dindışı, Translator. M. Ali Kılıçbay, Ankara: Gece Pub.
Fedotov, G. (2004). Svyatie Drevny Rusi, Petersburg: Satis Pub.
Filipp (2007). Pravoslavnaya Semya, Rastov-na-Donu: Feniks Pub.
Gippius, Anna (2008). Svyatoy Panteleimon, Moscow: AST Pub.
Golubinski, E. (1903). Istoriya Kanonizatsii Svyatih v Russkoy Tserkvi, Moscow.
Günay Ünver & Güngör Harun,VD (2001). Ziyaret Fenomeni Üzerine Bir Din Bilimi Araştırması: Kayseri Örneği, Kayseri: Erciyes University Pub.
Jivov, V. M. (1994). Svyatost: Kratki Slovar Agiograficheskih Terminov, Moscow: Gnosis Pub.
 
Kaleda, Gleb (2001). Polnota jizni VO Hriste: Propovedi, Moscow: Zachatevski Monastery Pub.
Kuzmenko, Pavel (1996). Russki Pravoslavniy Obryad Kresheniya, Moscow: Bookmen.
Mesheryakova V.; Sadovskova V., Vd. (2006). Pravoslavniy Spravochnik v Pomosh Veruyushemu, Petersburg: VES Group Pub.
Mesheryakova V.; Sadovskova V., Vd. (2006). Osnovi Pravoslavnay Veri, Kiev.
Trostnikova, E. V. (2007). Prazdniki Pravoslavnoy Tserkvi, Moscow: Eksmo Pub.
Tsarevski, Leonid (2006). Propovedi 2006 God, Moscow: Trovant Pub.
Tsehanskaya, K. V. (1998). Ikona v Jizni Russkogo Naroda, Moscow: Palomnik Pub.
Tsipin, V. A. (1996). Tserkovnoe Pravo, Moscow.
Yuvenali (1999). “O Kanonizatsi Svyatih v Russkoy Pravoslavnoy Tserkvi”, Kanonizatsiya Svyatih v XX Veke, Moscow: Sretenskogo Monastery Pub.