تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

پدیدة آیین سیکھ یکی از ادیان شرقی به شمار می‌آید که اول بار حدود پانصد سال پیش به پیشوایی گورو نانک در منطقه‌ای از پنجاب پیروانی را به خود اختصاص داد. نانک مردم را به تفکر در عمق تعالیم و ادیانی که داشتند دعوت می‌کرد و مدعی بود که صرفاً نام خداوند را تبلیغ می‌کند؛ اما به مرور زمان، آنچه او بنیاد نهاده بود به آیینی نوین با باورها، مناسک و کتاب مقدس خاص خود تبدیل شد. البته شکل‌گیری این آیین همه به دست نانک و در زمان او اتفاق نیفتاد، در واقع می‌توان گفت که این آیین بیش از یک بنیان‌گذار دارد. نانک و نه جانشین او، ده رهبر انسانی سیکه‍‌ها هستند که هر یک در شکل‌گیری این آیین نقشی داشته‌اند. یکی از مهم‌ترین تحولات در تاریخ این دین، که توسط رهبر دهم انجام شد، انتخاب کتاب مقدس به‌عنوان گوروی جاودان بود. این تدبیر باعث جلوگیری از اختلافات درونی آیین سیکه‍ گردیده است. این مقاله به طور اجمالی به بررسی نقش بنیان‌گذاران آیین سیکه‍ در روند پیدایش و شکل‌گیری نهایی این آیین می‌پردازد.
 

کلیدواژه‌ها


سینگھ، سوڈھی تیجا‌ (1997)، وچترجیون دس پاتشاھی، امریتسر: مائی سیوان (اردو)‌.
سینگ سامبهی، پیارا، اوون کول، دبلیو (1369)، سیک‌ها معتقدات مذهبی و رویّة آنان، فیروز فیروزیان، تهران: نشر توسعه.
Guru Granth Sāhib
Chander Dogra, Ramesh, Singh Mansukhani, Gobind (1997), Encyclopaedia Of Sikh Religion and Culture, Delhi: Vikas Publishing House.
Duggal, K. S (1997), Sikh Gurus Their Lives & Teachings, Delhi: UBSPD.
Dhillon, Harish (2000), The Lives and Teachings of The Sikh Gurus, Delhi: UBSPD.
Eliade, Mircea (1987), The Enyclopedi of Religion, New York: Macmillan.
Hinnells, John R, Owencole. W (1996), A new Hand book of Living Religions, Oxford: Black Well Publisheers.
Gupta, Hari Ram (2000), History of the Sikhs, Vol1, Delhi: Munshiram Manoharlal.
Madan, T.N. (1998), Modern Myths, Ibidked Minds, Delhi: OxfordUniversity.
Shromnī Gurdwārā prabandak committee (1998), Sikh Rehat Maryada, Amritsar.
Singh, Harbans (1999), The Heritage of the Sikhs, New Delhi: Manohar.
___________ (2001), The Encyclopaedia of Sikhism, Vo.3, Patiala: PunjabiUniversity.
Singh, Sangat (2001), The Sikh in History a Millennium Study, New Delhi: Uncommon Books.
Owen Cole, W, Singh Sambhi, Piara (1989), The Sikhs Their Religious Beliefs and Practices, London: Routledge.
___________ (2004), Six World Faiths, London: Continuum.