تمثیل‌هایی از سورۀ نیلوفر دربارۀ ساختار‌شکنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگر مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب وابسته به دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

یکی از مسائل مهم در آیین بودا این است که چگونه می‌توان ستوه‌ها (موجوداتی که رنج می‌کشند) را از چرخة بی‌معنایی که تجربه می‌کنند (سمساره) رها کرد و به درک واقعیت، آن‌گونه که هست، واداشت. در این نوشتار از نوعی «استعداد فطری» لازم برای درک و تجربة واقعیت، آن‌گونه که هست، سخن به میان می‌آید و به راه‌حلی اشاره می‌شود که آیین مهایانه برای نجات موجودات از چرخة سمساره و واداشتن آنها به درک واقعیت ارائه می‌دهد؛ راه‌حلی شگفت‌انگیز: فریب. این شیوه در یکی از مقدس‌ترین متون مهایانه، یعنی سورة نیلوفر، و در چندین تمثیل بیان
شده است. این مقاله در کنار گزارشی اجمالی از این تمثیل‌ها، به بررسی این راه‌حل می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


Burton Watson (1993), The Lotus Sutra, New York: Columbia University Press.
Corless, Rojer J. (1985), "The [sic; should be "Two"] Dramas of Spiritual Progress: The Lord and the Servant in Julian's Showings 51 and the Lost Heir in Lotus Sutra 4", Mystics Quarterly, 11:2: 65-75.
Gleick, James (1987), Chaos: Making a New Science, Penguin Books.
H. Kern (1963), Saddharma-Pundarika or the Lotus of the True Law, New York: Dover.
Hurvitz (1976), Scripture of the Lotus Blossom of the Fine Dharm, New York: Columbia University Press.
Kato, Bunno and et al. (1975), The Threefold Lotus Sutra, Tokyo: Kosei Publishing; distributed in the United States by John Weatherhill, New York.
Layton, Bentley (1987), The Gnostic Scriptures, Garden City, N.Y.: Doubleday.
MasterHua, Tripitaka (1979), The Wondeiful Dharma Lotus Flower Sutra, with commentary, San Francisco: Buddhist Text Translation Society.
Pye, Michael (1978), Skilful Means: A Concept in Mahayana Buddhism, London: Duckworth.
The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra (1979), with commentary by Tripitaka MasterHua, San Francisco: Buddhist Text Translation Society.
Watson, Burton (1993), the Lotus Sutra, New York: Columbia University Press.
Whalen Lai (1981), "The Buddhist 'Prodigal Son': A Story of Misperceptions," Journal of the International Association of Buddhist Studies, 4:2: 91-98.
The Wonderful Dharma Lotus Flower Sutra (1979), San Francisco: Buddhist Text Translation Society.