مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ادیان و عرفان و پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

2 دانشجوی ارشد ادیان و عرفان و پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی

چکیده

هدف این مقاله مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای دینی فرقۀ مرشدیه است؛ گروهی که کمابیش در تاریخ نوپاست و آن‌طور که باید و شاید تاکنون بررسی نشده است­. توصیف‌ها و بررسی­­ها [دربارۀ این فرقه] تنها تا سال 1946 را پوشش ­داده­اند و/ یا به شدت انتزاعی بوده­اند. در این مقاله می­کوشم بر پایۀ منابع مکتوب و کارهای میدانی­ای که تا سال 2010 انجام شده، به تشریح تاریخ این فرقه در حکم یک جماعت دینی مستقل، که در اصل انشعابی از علویه است، بپردازم. مرشدیه جماعت دینی نوپدیدی در کشور سوریه است که در اواخر قرن بیستم میلادی به عنوان گروهی انشعاب‌یافته از فرقۀ علوی/ نُصیری ظهور کرد. هیچ آمار رسمی‌ای دربارۀ تعداد اعضای این گروه در دست نیست، امّا بنا بر گزارش­های مختلف می­توان تقریباً 300000 نفر[i] را که بیشتر در غرب سوریه، ایالت­های لاذقیه، طرطوس، حُمص و در برخی از حومه­های دمشق مانند (جُبَر، مأمونیه و ...) زندگی می­کنند، تخمین زد.کلیدواژه‌ها


شکعه، مصطفی (1411/1991). اسلام بلا مذاهب، الطبعه الثامنه، لبنان: الدار المصریه اللبنانیه.
معروف، محمد (2003). ایام عشتها، بیروت: ریاد الرایس.
Al-Adhani, S. (1988). Kitab al-Sulaymaniyya, Beirut: Dar Li Ajl ai-Marifa.
Belgrave, R. (1946). "A Visit to Sheikh Sulaiman Murshid, the Alawite Lord", in: Journal of the Royal Central Asian Society. Vol. xxx III.
Dakar, Jurj (1947). Mudda'I al-uluhiyya fi l-qarn al-ishrin aw Sulayman Murshid, the Rabb al-Jawba, Latakia.
Dussaud, R. (1900). Histoire et Religion des Nusairis, Paris: Librairie Emile Bouillon.
Franke, Patrick (1994). Gottliche Karriere eines syrischen Hirten: Sulaiman Murshid und die Anfange der Murshidiyya, Berlin: Klaus Schwarz Verlag.
Halm, H. (1982). Die islamische Gnosis, Munchen/Zurich: Artemis Verlag.
Jonas, H. (1999). Gnosis, Die Botschaft des fremden Gottes, Frankfurt: Insel Verlag.
Nur al-Mudi al-Murshid, Lamahat.
Nur al-Mudi al-Murshid, Muhawarat Hawl al-Murshiyya.
Seal, P. (1990). Asad of Syria: The Struggle for the Middle Eas, Berkeley/Los Angeles: University of California Press.
Strothmann, R. (1950). “Die Nusairi im heitigen Syrien”, in: Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gottingen aus dem Jabre, phil.-histor Klasse.
Tlas, M. (2004). Mirat Hayati, vol 4, Damascus: Dar Tlas.
Weulersse, J. (1940). Le Pays des Alaouites, Tours: Arrault & Ciz, Maitres Imprimeurs.
 Yaffe, G. (1993). “Suleiman al-Murshid: Beginnings of an Alawi Leaderˮ, in: Middle Eastern Studies, Vol. 29, No. 4.