تأملاتی در ابعاد فقهی مراقبت‌های بهداشتی در دوران شیوع کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مذاهب فقهی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

چکیده

با شیوع گسترده ویروس کرونا در مناطق مختلف جهان، مسئولان بهداشتی برای مقابله با ویروس کرونا مقررات و محدودیت‌هایی وضع کردند که اِعمال این محدودیت‌ها تأثیرات چشمگیری بر مسائل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، دینی و سیاسی مردم جهان گذاشته است. مقاله حاضر موضوع مراقبت‌های بهداشتی در دوران شیوع کرونا را از منظر فقهی بررسی می‌کند و نتیجه می‌گیرد که در سطح فردی چنانچه حفظ نفس و صیانت از جان و سلامتی دیگران منحصر در رعایت فاصله اجتماعی و مقررات بهداشتی باشد، به استناد بسیاری از آیات و روایات واجب است. چنانچه فردی با رعایت‌نکردن مقررات بهداشتی سبب ورود ضرر به جان و مال دیگران شود، در صورت فقدان قصد ضرر موجب دیه می‌شود، اما اگر شخص از بیماری خود مطلع باشد و مقررات بهداشتی را رعایت نکند، در ورود ضرر به جان افراد مسئولیت دارد.

کلیدواژه‌ها


قرآن کریم.
«چرا به موج چهارم کرونا رسیدیم؟» (27/3/1400). در: yun.ir/i6k2k6
اسحاقی، الهام؛ زینلی، حامد؛ حسینی، سید محمد (1398). «مسئولیت کیفری و مدنی ناقلان ویروس کرونا»، در: دادرسی، ش۱۳۸، ص10-17.
امانی شلمزاری، صادق (7/8/1399). «مسئولیت مدنی ناشی از ابتلا به بیماری کرونا در اثر عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی»، در:  yun.ir/xyf51g
بهروزی‌زاد، حمیدرضا (1385). «ماهیت دیه: کیفر یا جبران خسارت»، در: دادرسی، ش۶۰، ص50-57.
حر عاملی، محمد بن حسن (1414). وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: آل البیت، ج14.
جبعی عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1416). مسالک الافهام، قم: مؤسسه معارف اسلامی.
ابن بابویه (صـدوق)، محمد بن علی (1401). من لایحضره الفقیه، بی‌جا: بی‌نا.
طباطبایی، محمدحسین (1412). المیزان فی تفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
محقق داماد، سید مصطفی (1410). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
مجلسی، محمد باقر (1315). بحار الانوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی.
محقق داماد، سید مصطفی (1399). «فقه بیماری‌های واگیر»، در: www.ias.ac.ir/index.php/2015-09-21-08-02-04/1657-2020-03-14-07-36-58
مظفری، محمدحسین (14/1/1399). «کرونا؛ آزادی دین و حقوق بشر»، در: yun.ir/efx0cd
موسوی خمینی، روح‌االله (1386). تحریر الوسیلة، تهران: عروج، ج1-2.
موسوی خمینی، سید روح‌الله (1384). تحریر الوسیلة، تهران: مکتب علمی اسلامی، ج2.
نجفی، محمدحسن (1404). جواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، بیروت: دار احیاء التراث العربی، ج۵.