مطالعات ارتدوکس در ایران در گفتگو با دکتر الیاس عارف زاده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه ادیان و مذاهب.

چکیده

مطالعات ارتدوکس در ایران در گفتگو با دکتر الیاس عارف زاده
برای گفت‌وگو درباره مطالعات ارتدوکس در ایران در خدمت جناب آقای دکتر عارف‌زاده هستیم. جناب آقای دکتر عارف‌زاده، در پی آنیم که با وضعیت مطالعات ارتدوکس در ایران به طور کلی، و نقش و سهم دانشگاه ادیان در این زمینه به طور خاص آشنا شویم. سپس درباره اولویت‌ها و خلأهای موجود و پیشنهادهای مطالعاتی و تحقیقاتی برای دانشجویان صحبت کنیم. پیش از ورود به اصل بحث به نظر مناسب است تصویری کلی از ارتدوکس و جایگاه آن در میان کلیساها و مذاهب مسیحی ارائه بفرمایید. همچنین اطلاعاتی درباره کلیساهایی که در ایران وجود دارند ارائه بفرمایید؛ کدام ارتدوکس هستند و کدام غیر ارتدوکس، و چه نسبتی دارند؟

کلیدواژه‌ها