نویسنده = مصطفی فرهودی
تعداد مقالات: 4
1. کیش زرتشت

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 193-206

مری بویس؛ مصطفی فرهودی


2. دانش نامه دین

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 269-288

مصطفی فرهودی؛ محمدعلی مبینی؛ محمدصادق ابوطالبی؛ محمد جاودان


3. راه نجات در گیتا

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 133-150

مصطفی فرهودی


4. دانش نامه دین

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 227-239

مصطفی فرهودی؛ ع پاشایی؛ محمد جاودان