کلیدواژه‌ها = زرتشت
تعداد مقالات: 3
1. نام زردشت

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 59-66

مجید طامه


2. روایت سنتی از تاریخ زرتشت

دوره 14، شماره 53، بهار 1391، صفحه 79-100

علیرضا شـاپور شهبـازی؛ سعید رضا منتظری


3. آیین زرتشتی و دین شین‌تو

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 131-140

گنچــی کاتـــو؛ سیدسعیدرضا منتظری