کلیدواژه‌ها = شیعه
تعداد مقالات: 7
1. رافضه: بررسی مقدماتی

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 115-140

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


2. اصطلاح «رافضه» در کاربرد شیعه امامیه: ترجمه و نقد دو مقاله از اتان کلبرگ

دوره 21، شماره 76، بهار و تابستان 1398، صفحه 17-44

حیدر دباغی؛ محمد حسن محمدی مظفر


3. بررسی تأثیر دعا بر گرایش‌های متعالی انسان از نظر شیعه

دوره 18، شماره 70، تابستان 1395، صفحه 29-42

مهاجر مهدوی راد


4. بازخوانی دیدگاه‌های رجالی نجاشی درباره متکلمان امامی کوفه

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، بهار 1395، صفحه 23-44

مجید شاکری سلماسی


5. «مجوس» در روایات اسلامی

دوره 17، شماره 67، پاییز 1394، صفحه 5-24

محمدمهدی علی‌مردی؛ حسن خیبری


6. احادیث غلو در اهل سنّت و تشیع

دوره 16، شصت و سه و شصت و چهار، زمستان 1393، صفحه 25-54

ریحانه هاشمی (شهیدی)؛ سید مهدی هاشمی زاده