نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. دعاى خداوند

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 55-62

جفـرى وینرایت؛ حمید بخشنده


2. مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 35-56

حمید بخشنده


3. بررسى نقادانه وحى و کتاب مقدس در الاهیات کاتولیک

دوره 10، شماره 37، بهار 1387، صفحه 123-148

حمید بخشنده


4. دعا از سه منظر

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 67-80

سام دی گیل؛ حمید بخشنده


5. سنت مقدس: منبع ایمان ارتدکس

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 237-256

تیموتی وئر؛ حمید بخشنده


6. مسیحیت شرقى; کلیساها، آموزه ها و آیین هاى مقدس

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 93-114

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده


7. مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 113-140

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده