نویسنده = حمید بخشنده
دعاى خداوند

دوره 12، شماره 46، شهریور 1389، صفحه 55-62

جفـرى وینرایت؛ حمید بخشنده


مسیحیت اگزیستانسیالیستی کیئرکگور

دوره 11، شماره 41، خرداد 1388، صفحه 35-56

حمید بخشنده


بررسى نقادانه وحى و کتاب مقدس در الاهیات کاتولیک

دوره 10، شماره 37، خرداد 1387، صفحه 123-148

حمید بخشنده


دعا از سه منظر

دوره 9، شماره 36، اسفند 1386، صفحه 67-80

سام دی گیل؛ حمید بخشنده


سنت مقدس: منبع ایمان ارتدکس

دوره 9، شماره 34، شهریور 1386، صفحه 237-256

تیموتی وئر؛ حمید بخشنده


مسیحیت شرقى; کلیساها، آموزه ها و آیین هاى مقدس

دوره 7، شماره 25، خرداد 1384، صفحه 93-114

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده


مسیحیت شرقى; تحولات تاریخى

دوره 5، شماره 20، اسفند 1382، صفحه 113-140

کالیستوس ویر؛ حمید بخشنده