نویسنده = شهاب الدین وحیدی
تعداد مقالات: 3
1. مرجئه

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 115-136

شهاب الدین وحیدی


2. دانش نامه دین (آمین، اهو، بکتاشیه، چلّه روزه، خلق مدام، شئول، معبد اورشلیم)

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 231-254

بهروز حدادی؛ شهاب الدین وحیدی؛ ابوالقاسم جعفری؛ امیر آراسته جوان؛ مهدی عیوضی؛ سید مهدی اسدی؛ محمد باقر سعیدی


3. دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور