نویسنده = سید حسن حسینی (آصف)
تعداد مقالات: 5
1. بهمن یشت

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 171-178

دابلیو ساندرمن؛ سید حسن حسینی (آصف)


2. دساتیر آسمانی، دین‌نامه جعلی زرتشتیان

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 219-240

سید حسن حسینی (آصف)


3. درجات گناه، تاوان و پَتِت در دین زرتشتى

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 187-224

سید حسن حسینی (آصف)


4. کیهان شناخت و فرضیه ادوار جهانىِ هندو

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 47-66

سید حسن حسینی (آصف)


5. دانش نامه دین (رَشن، روح القدس، شورای دوم واتیکان، معنویت)

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 215-227

سید حسن حسینی (آصف)؛ طیبه مقدم؛ ع رستگار