نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 2
1. آیین میترا

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 95-102

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


2. آیین زُروان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 224-227

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی