نویسنده = ������������ ������ ������
دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور


دانش نامه دین (اهل البیت، پنج گونه ذن، میصوا)

دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 245-254

علی آقانوری؛ علی رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


آیین بوداى باستان

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 59-78

ال.اس کازینز؛ علی رضا شجاعی


دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری