نویسنده = علی رضا شجاعی
تعداد مقالات: 4
1. دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور


2. دانش نامه دین (اهل البیت، پنج گونه ذن، میصوا)

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 245-254

علی آقانوری؛ علی رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


3. آیین بوداى باستان

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 59-78

ال.اس کازینز؛ علی رضا شجاعی


4. دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری