نویسنده = ���������� ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 5
1. زیدیان شمال ایران در قرن هشتم هجرى بر اساس نسخه اى تازه یاب

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 113-138

سید علی موسوی نژاد


2. چهار متن کهن از زیدیان نخستین

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 89-138

ماهر جرّار؛ سید علی موسوی نژاد


3. الرسالة الزاجرة؛ ردیه‌ای بر غلو در زیدیه

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 39-64

سید علی موسوی نژاد


4. مهدویت و فرقه حسینیّه زیدیه

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 127-162

سید علی موسوی نژاد


5. معرّفىِ آثار منتشر شده زیدیه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 161-198

سید علی موسوی نژاد