نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. دانش نامه دین

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 269-288

مصطفی فرهودی؛ محمدعلی مبینی؛ محمدصادق ابوطالبی؛ محمد جاودان