نویسنده = ������������������ ������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. نگاهى به چشم انداز تقریب

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 201-208

سید محمدرضا طباطبایی


2. نقدِ نقد

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 209-262

سید محمدرضا طباطبایی