نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. فلسفه بودایی در هند

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 225-240

ریچارد. پی هایز؛ محمد صادق ابوطالبی


2. دانش نامه دین

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 219-236

باقر طالبی دارابی؛ محمد صادق ابوطالبی