نویسنده = علی‌رضا شجاعی
تعداد مقالات: 3
1. دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...)

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 257-270

ابولفضل شجاعی؛ مهدی فرمانیان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ محمد جاودان


2. دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 267-277

محمد جاودان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


3. مفهوم نیروانه در آیین بودا

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 99-110

ال. اس کازینز؛ علی‌رضا شجاعی