نویسنده = محمدصادق ابوطالبی
تعداد مقالات: 4
1. آفرینش در آیین هندو به روایت منوسمرتى

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 187-202

محمدصادق ابوطالبی


2. دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری


3. دانش نامه دین

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 269-288

مصطفی فرهودی؛ محمدعلی مبینی؛ محمدصادق ابوطالبی؛ محمد جاودان


4. سنّت اصلاح شده

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 91-98

نیکلاس ولترستورف؛ محمدصادق ابوطالبی