نویسنده = �������������� ��������
عالمان شیعه و تصوف

دوره 6، شماره 22، شهریور 1383، صفحه 207-228

محمد جاودان


معرفى ابکار الافکار آمدى دائرة المعارف بزرگ کلامى

دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 228-241

سیف الدین آمدی؛ محمد جاودان


دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 257-270

ابولفضل شجاعی؛ مهدی فرمانیان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ محمد جاودان


دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...)

دوره 4، شماره 16، اسفند 1381، صفحه 267-277

محمد جاودان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


دانش‌نامه دین (آدی گرنت، روشن شدگی، شیعه و ...)

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 261-279

محمدصادق ابوطالبی؛ ابولفضل شجاعی؛ ابوالقاسم جعفری؛ محمد جاودان؛ علی رضا شجاعی؛ علی‌رضا آقانوری


دانش نامه دین

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، اسفند 1380، صفحه 269-288

مصطفی فرهودی؛ محمدعلی مبینی؛ محمدصادق ابوطالبی؛ محمد جاودان


دانش نامه دین

دوره 3، شماره 11، آذر 1380، صفحه 227-239

مصطفی فرهودی؛ ع پاشایی؛ محمد جاودان


اندیشه هاى نظّام تحت تأثیر شیعه

دوره 2، شماره 5، خرداد 1379، صفحه 177-208

محمد جاودان