نویسنده = محمد تقی انصاری پور
تعداد مقالات: 2
1. دانش نامه دین (اعتقادنامه، آیین مزدک، میستی سیزم،...)

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 241-254

علی رضا شجاعی؛ علی موحدیان عطار؛ شهاب الدین وحیدی؛ محمد تقی انصاری پور


2. سنت ارتدکس

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 245-259

پل والی یر؛ محمد تقی انصاری پور