نویسنده = حسین توفیقی
گفت و گویی دیگر با سید حسین نصر

دوره 9، شماره 33، خرداد 1386، صفحه 39-84

حسین توفیقی


کتاب یهودیت، مسیحیت و اسلام

دوره 8، شماره 29، خرداد 1385، صفحه 153-172

حسین توفیقی


زبان مقدس

دوره 7، شماره 27، آذر 1384، صفحه 21-30

حسین توفیقی


نکاتى چند درباره ابن عربى

دوره 6، شماره 24، اسفند 1383، صفحه 73-92

حسین توفیقی


مقدمه اى بر مقایسه ادیان توحیدى

دوره 6، شماره 22، شهریور 1383، صفحه 67-112

حسین توفیقی


فخرالاسلام

دوره 5، شماره 19، آذر 1382، صفحه 25-42

حسین توفیقی


تأویل کتاب آسمانى در ادیان ابراهیمى

دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 135-158

حسین توفیقی


دیدگاه امام خمینى(ره) در باره پیروان ادیان

دوره 4، شماره 15، آذر 1381، صفحه 29-36

حسین توفیقی


دین و دولت

دوره 4، شماره 14، شهریور 1381، صفحه 35-62

حسین توفیقی


رساله اَریستیاس

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، اسفند 1380، صفحه 51-106

حسین توفیقی


کتاب عهد مشایخ دوازده‌گانه

دوره 2، شماره 8، اسفند 1379، صفحه 31-96

حسین توفیقی


کتاب دوم آدم و حوا

دوره 2، شماره 7، آذر 1379، صفحه 59-90

حسین توفیقی


کتاب اول آدم و حوا

دوره 2، شماره 6، شهریور 1379، صفحه 97-164

حسین توفیقی


کتاب رازهاى خَنوخ

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 21-56

حسین توفیقی


کتاب اَحیقار

دوره 1، شماره 2، شهریور 1378، صفحه 44-74

حسین توفیقی