نویسنده = حسین توفیقی
تعداد مقالات: 15
1. گفت و گویی دیگر با سید حسین نصر

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 39-84

حسین توفیقی


2. کتاب یهودیت، مسیحیت و اسلام

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 153-172

حسین توفیقی


3. زبان مقدس

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 21-30

حسین توفیقی


4. نکاتى چند درباره ابن عربى

دوره 6، شماره 24، زمستان 1383، صفحه 73-92

حسین توفیقی


5. مقدمه اى بر مقایسه ادیان توحیدى

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 67-112

حسین توفیقی


6. فخرالاسلام

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 25-42

حسین توفیقی


7. تأویل کتاب آسمانى در ادیان ابراهیمى

دوره 5، شماره 17، بهار 1382، صفحه 135-158

حسین توفیقی


8. دیدگاه امام خمینى(ره) در باره پیروان ادیان

دوره 4، شماره 15، پاییز 1381، صفحه 29-36

حسین توفیقی


9. دین و دولت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 35-62

حسین توفیقی


10. رساله اَریستیاس

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 51-106

حسین توفیقی


11. کتاب عهد مشایخ دوازده‌گانه

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 31-96

حسین توفیقی


12. کتاب دوم آدم و حوا

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 59-90

حسین توفیقی


13. کتاب اول آدم و حوا

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 97-164

حسین توفیقی


14. کتاب رازهاى خَنوخ

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 21-56

حسین توفیقی


15. کتاب اَحیقار

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 44-74

حسین توفیقی