نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 7
1. احکام 613گانه تورات

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 153-176

حسین سلیمانی


2. دانش نامه دین (اهل البیت، پنج گونه ذن، میصوا)

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 245-254

علی آقانوری؛ علی رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


3. جرایم در حقوق کیفرى یهود

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 141-176

حسین سلیمانی


4. دانش‌نامه دین (بدعت، راه هشتگانه، رنج، سوتره، هفت قانون نوح...)

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 267-277

محمد جاودان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ حسین سلیمانی


5. مجازات ها در حقوق کیفرى یهود

دوره 3، نهم و دهم، تابستان 1380، صفحه 203-242

حسین سلیمانی


6. معرفى دایرة المعارف جودائیکا

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 253-288

حسین سلیمانی


7. ادله اثبات دعواى کیفرى در آیین یهود

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 65-88

حسین سلیمانی