نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. دوزخ در کتاب مقدس و الاهیات مسیحی

دوره 20، شماره 75، پاییز و زمستان 1397، صفحه 147-160

حمید بخشنده؛ طیبه بخشنده


2. فرجام‌شناسی فردی

دوره 18، شماره 71، زمستان 1395، صفحه 87-110

میلارد جی. اریکسون؛ حمید بخشنده؛ طیبه بخشنده