نویسنده = مهدی فرمانیان
تاریخ و عقاید فرقه هاى خوارج

دوره 10، شماره 37، خرداد 1387، صفحه 85-122

مهدی فرمانیان


مونْتگُمرى وات؛ کشیش پیامبرشناس

دوره 8، شماره 32، اسفند 1385، صفحه 277-296

مهدی فرمانیان


گزارشى از کتاب اظهار الحق

دوره 8، شماره 32، اسفند 1385، صفحه 319-334

مهدی فرمانیان


معرفى کتاب «عقائد الثلاث و السبعین فرقة»

دوره 7، شماره 27، آذر 1384، صفحه 191-206

مهدی فرمانیان


قادیانیّه

دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 159-176

مهدی فرمانیان


دانش نامه دین (اوتاره، اهل سنت، غلو و ...)

دوره 5، شماره 17، خرداد 1382، صفحه 257-270

ابولفضل شجاعی؛ مهدی فرمانیان؛ ابوالقاسم جعفری؛ علی‌رضا شجاعی؛ محمد جاودان


شهرستانى; سنّى اشعرى یا شیعى باطنى؟

دوره 2، شماره 7، آذر 1379، صفحه 135-182

مهدی فرمانیان


اعجاز قرآن از دیدگاه معتزله

دوره 1، سوم و چهارم، آذر 1378، صفحه 161-176

مهدی فرمانیان