نویسنده = سید مجتبی آقایی
تعداد مقالات: 8
1. معمای توحید زرتشتی

دوره 10، شماره 39، پاییز 1387، صفحه 47-78

سید مجتبی آقایی


2. بررسى تطبیقىِ آخرت شناسىِ اسلامى و زرتشتى

دوره 9، شماره 35، پاییز 1386، صفحه 79-134

سید مجتبی آقایی


3. درنگ‌هایی بر مانایی و میرایی اسطوره

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 39-54

سید مجتبی آقایی


4. بررسى لطایف عرفانى در نصوص عتیق اوستایى

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 169-176

سید مجتبی آقایی


5. انسان و زمان

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 125-134

سید مجتبی آقایی


6. مزدک; اصلاح طلبى و فروپاشى

دوره 3، دوازدهم و سیزدهم، زمستان 1380، صفحه 131-168

سید مجتبی آقایی


7. بازخوانىِ مفهوم موعود در دین زرتشتى

دوره 2، شماره 7، پاییز 1379، صفحه 111-128

سید مجتبی آقایی


8. زمان ظهور زرتشت از نگاهى دیگر

دوره 1، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 18-26

سید مجتبی آقایی