نویسنده = عبدالرحیم سلیمانی
تعداد مقالات: 13
1. نگاهى به خداشناسى یهود در قرآن مجید

دوره 10، شماره 40، زمستان 1387، صفحه 41-72

عبدالرحیم سلیمانی


2. منطق قرآن در سنجش دیگر ادیان

دوره 10، شماره 38، تابستان 1387، صفحه 89-112

عبدالرحیم سلیمانی


3. تولد و کودکى عیسى در دو انجیل غیر رسمى

دوره 9، شماره 35، پاییز 1386، صفحه 135-163

عبدالرحیم سلیمانی


4. اناجیل غیر رسمی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1386، صفحه 209-236

عبدالرحیم سلیمانی


5. پیامد گناه آدم در عهدین و قرآن: سقوط، خروج یا هبوط؟

دوره 9، شماره 33، بهار 1386، صفحه 193-218

عبدالرحیم سلیمانی


6. قوم یهود از برگزیدگى تا نژادپرستى

دوره 6، شماره 22، تابستان 1383، صفحه 113-134

عبدالرحیم سلیمانی


7. اسطوره در الهیات

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 103-126

موریس وایلز؛ عبدالرحیم سلیمانی


8. قرآن کریم و بشارت هاى پیامبران

دوره 4، شماره 16، زمستان 1381، صفحه 47-62

عبدالرحیم سلیمانی


9. نقادى کتاب مقدس

دوره 2، شماره 8، زمستان 1379، صفحه 97-110

عبدالرحیم سلیمانی


10. عیسى و ادیان جهانى

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 183-206

عبدالرحیم سلیمانی


11. دانش نامه دین آمیدا، بوداسف، ژزوئیتها و ...

دوره 2، شماره 6، تابستان 1379، صفحه 215-227

علی پاشایی؛ عبدالرحیم سلیمانی


12. عهد جدید ـ تاریخ نگارش و نویسندگان ـ

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 73-106

عبدالرحیم سلیمانی


13. زمینه‌های بحث فلسفی در مسیحیّت

دوره 1، سوم و چهارم، پاییز 1378، صفحه 151-160

ویلیام جی. وین رایت؛ عبدالرحیم سلیمانی