نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 5
1. رابطة ایمان و عمل در شیعه

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 97-120

احمدرضا مفتاح


2. جایگاه ولایت و عمل در نجات از نظر شیعه

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 157-180

احمدرضا مفتاح


3. مفهوم آمرزیدگى از راه ایمان در مسیحیت

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 47-76

احمدرضا مفتاح


4. الاهیات طبیعى

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 61-92

دیوید ای.پاپلین؛ احمدرضا مفتاح


5. عرفان یهود

دوره 3، شماره 11، پاییز 1380، صفحه 103-132

ژرژ وایدا؛ احمدرضا مفتاح