نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. در جست‌وجوی منشأ دین

دوره 12، شماره 45، بهار 1389، صفحه 139-162

میرچا الیاده؛ علیرضا اسماعیل پور


2. یوگا

دوره 9، شماره 36، زمستان 1386، صفحه 97-108

میرچا الیاده؛ احمد شاکرنژاد