نویسنده = سیدسعیدرضا منتظری
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر ایران بر یهودیت: سدة نخست پ . م. تا سدة دوم میلادی

دوره 12، شماره 48، زمستان 1389، صفحه 51-74

شائــــول شــاکــــد؛ سیدسعیدرضا منتظری؛ مجید طامه


2. آیین زرتشتی و دین شین‌تو

دوره 12، شماره 46، تابستان 1389، صفحه 131-140

گنچــی کاتـــو؛ سیدسعیدرضا منتظری


3. دربارة زرتشتیان و معتزله

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 161-170

سیامک ادهمی؛ سیدسعیدرضا منتظری