نویسنده = خلیل قنبری
هویت اعتقادی ما

دوره 13، شماره 52، اسفند 1390، صفحه 7-12

خلیل قنبری


روشی دینی برای مطالعه دین

دوره 11، شماره 44، اسفند 1388، صفحه 171-190

آروینـد شارما؛ خلیل قنبری


تُهیا

دوره 8، شماره 31، آذر 1385، صفحه 149-158

پل ویلیامز؛ خلیل قنبری


نام گرایى در فلسفه بودایى

دوره 8، شماره 29، خرداد 1385، صفحه 29-38

جان دی دان؛ خلیل قنبری


دیدگاه هاى بودایى درباره خاستگاه رنج

دوره 7، شماره 26، شهریور 1384، صفحه 55-62

مارک مجر؛ خلیل قنبری


دین به مثابه وسیله اى ماهرانه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1384، صفحه 241-270

جان هیک؛ خلیل قنبری


حقوق بشر در آیین بودا

دوره 6، شماره 23، آذر 1383، صفحه 53-72

سلی بی. کینگ؛ خلیل قنبری


پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینى

دوره 5، شماره 20، اسفند 1382، صفحه 141-156

گری گاتینگ؛ خلیل قنبری


عقلانیت در اندیشه بودایى

دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 213-226

دیوید باستو؛ خلیل قنبری


مکتب یوگاچاره

دوره 3، نهم و دهم، شهریور 1380، صفحه 273-300

دان لوستاوس؛ خلیل قنبری


زمینه هاى بحث فلسفى در آیین بودا

دوره 2، شماره 5، خرداد 1379، صفحه 132-144

پل.جی گریفیتس؛ خلیل قنبری


فلسفه دین ویتگنشتاین

دوره 1، شماره 1، خرداد 1378، صفحه 41-50

جان هایمان؛ خلیل قنبری