نویسنده = خلیل قنبری
تعداد مقالات: 12
1. هویت اعتقادی ما

دوره 13، شماره 52، زمستان 1390، صفحه 7-12

خلیل قنبری


2. روشی دینی برای مطالعه دین

دوره 11، شماره 44، زمستان 1388، صفحه 171-190

آروینـد شارما؛ خلیل قنبری


3. تُهیا

دوره 8، شماره 31، پاییز 1385، صفحه 149-158

پل ویلیامز؛ خلیل قنبری


4. نام گرایى در فلسفه بودایى

دوره 8، شماره 29، بهار 1385، صفحه 29-38

جان دی دان؛ خلیل قنبری


5. دیدگاه هاى بودایى درباره خاستگاه رنج

دوره 7، شماره 26، تابستان 1384، صفحه 55-62

مارک مجر؛ خلیل قنبری


6. دین به مثابه وسیله اى ماهرانه

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 241-270

جان هیک؛ خلیل قنبری


7. حقوق بشر در آیین بودا

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 53-72

سلی بی. کینگ؛ خلیل قنبری


8. پلانتینگا و عقلانیت اعتقاد دینى

دوره 5، شماره 20، زمستان 1382، صفحه 141-156

گری گاتینگ؛ خلیل قنبری


9. عقلانیت در اندیشه بودایى

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 213-226

دیوید باستو؛ خلیل قنبری


10. مکتب یوگاچاره

دوره 3، نهم و دهم، تابستان 1380، صفحه 273-300

دان لوستاوس؛ خلیل قنبری


11. زمینه هاى بحث فلسفى در آیین بودا

دوره 2، شماره 5، بهار 1379، صفحه 132-144

پل.جی گریفیتس؛ خلیل قنبری


12. فلسفه دین ویتگنشتاین

دوره 1، شماره 1، بهار 1378، صفحه 41-50

جان هایمان؛ خلیل قنبری