نویسنده = ���������������� �������� ��������
مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه

دوره 15، شماره 58، مرداد 1392، صفحه 149-168

دمیتری سِوروک؛ محمد حسین محمدپور؛ سید علی بلند نژاد


تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، فروردین 1392، صفحه 225-238

چارلز اِچ کاکس؛ جین دبلیو. کاکس؛ محمد حسین محمدپور


اسلام و یکتاپرستى مسیحى

دوره 8، شماره 30، شهریور 1385، صفحه 77-96

جان هیک؛ محمد حسین محمدپور