نویسنده = محمد حسین محمدپور
تعداد مقالات: 3
1. مروری کوتاه بر تاریخ و باورهای فرقۀ مرشدیه در سوریه

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 149-168

دمیتری سِوروک؛ محمد حسین محمدپور؛ سید علی بلند نژاد


2. تجربه عرفانی با تأکید بر اندیشه‌های ویتگنشتاین و مکتب ذن بودیسم

دوره 15، پنجاه و ششم و پنجاه و هفتم، بهار 1392، صفحه 225-238

چارلز اِچ کاکس؛ جین دبلیو. کاکس؛ محمد حسین محمدپور


3. اسلام و یکتاپرستى مسیحى

دوره 8، شماره 30، تابستان 1385، صفحه 77-96

جان هیک؛ محمد حسین محمدپور