نویسنده = زهرا محرمی
تعداد مقالات: 4
1. نمادگرایی نور و نجات شناسی بودایی پاک بوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1400

زهرا محرمی


2. مفهوم «رستگاری» در آموزه آیین بودای پاک‌بوم

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 161-177

زهرا محرمی


4. اَوَلوکیتِشوَره: بوداسَف فرزانگی و غم‌خوارگی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 111-151

زهرا محرمی