نویسنده = �������� �������������� ��������
جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن

دوره 14، شماره 55، آذر 1391، صفحه 99-110

امیر جوان آراسته؛ ابولفضل محمودی


تأثیرپذیرى تصوف از اسماعیلیه

دوره 7، شماره 28، اسفند 1384، صفحه 35-60

امیر جوان آراسته


تصوف و حیات معنوى در ترکیه

دوره 7، شماره 25، خرداد 1384، صفحه 229-240

آن ماری شیمل؛ امیر جوان آراسته


قاضى نعمان و مذهب او

دوره 3، نهم و دهم، شهریور 1380، صفحه 47-82

امیر جوان آراسته