نویسنده = امیر جوان آراسته
تعداد مقالات: 4
1. جان‌پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن

دوره 14، شماره 55، پاییز 1391، صفحه 99-110

امیر جوان آراسته؛ ابولفضل محمودی


2. تأثیرپذیرى تصوف از اسماعیلیه

دوره 7، شماره 28، زمستان 1384، صفحه 35-60

امیر جوان آراسته


3. تصوف و حیات معنوى در ترکیه

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 229-240

آن ماری شیمل؛ امیر جوان آراسته


4. قاضى نعمان و مذهب او

دوره 3، نهم و دهم، تابستان 1380، صفحه 47-82

امیر جوان آراسته