نویسنده = ������������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. آتوریته معرفتی باور دینی

دوره 16، شصت و یک و شصت و دو، تابستان 1393، صفحه 193-213

لیندا زاگزبسکی؛ نعیمه پورمحمدی؛ علی کلانی


2. اخلاق و دین

دوره 15، شماره 58، تابستان 1392، صفحه 69-96

لیندا زاگزبسکی؛ امیر قربانی