نویسنده = ����������������� ��������
فمینیسم، جنسیت، و الاهیات

دوره 18، شصت و هشت و شصت و نه، فروردین 1395، صفحه 129-160

راشل موئرس؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی


تدابیر جنسیتی کتاب مقدس: رجولیت ابراهیم

دوره 17، شماره 67، آذر 1394، صفحه 89-108

دبورا اف. سویر؛ مهدی لک‌زایی؛ اشرف هاشمی


شهدای نجران و پایان کار حمیر: درباره تاریخ سیاسی عربستان جنوبی در اوایل قرن ششم

دوره 17، شصت و پنج و شصت وشش، مرداد 1394، صفحه 77-108

مهدی لک‌زایی؛ نفیسه شکور؛ نوربرت نبس