نویسنده = فهیمه زعفرانی
تعداد مقالات: 4
1. خرده‌قطعات ایرانی میانه: «قصه پنج برادر»

دوره 22، شماره 78، بهار و تابستان 1399، صفحه 89-108

فهیمه زعفرانی


2. «مُهر انبیا»: ماهیت استعاره‌ای مانوی

دوره 21، شماره 77، پاییز و زمستان 1398، صفحه 141-160

فهیمه زعفرانی


4. عرفان عبرانی و یهودی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1392، صفحه 113-142

سیدنی اسپنسر؛ مهدی لک زایی؛ فهیمه زعفرانی