نویسنده = �������� �������� ����������
تعداد مقالات: 3
1. مسیح و شریعت موسوى

دوره 7، شماره 27، پاییز 1384، صفحه 31-54

مهراب صادق نیا


2. پولس و شریعت

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 25-60

مهراب صادق نیا


3. الاهیات در زمان حاضر

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 181-210

کلیت کلمنتس؛ مهراب صادق نیا