نویسنده = سید محمد روحانی
تعداد مقالات: 4
1. آیین ﺳﻴﻜﻬ؛ نگاهی از فراز

دوره 13، شماره 49، بهار 1390، صفحه 89-114

محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


2. تاریخ اجمالی بنیان‌گذاران آیین سیکه‍

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 105-118

محمد مهدی علیمردی؛ سید محمد روحانی


3. معرفی متون مقدس و منابع دینی آیین سیکه‍

دوره 11، شماره 41، بهار 1388، صفحه 57-72

سید محمد روحانی