نویسنده = �������������� ������ ��������������
تعداد مقالات: 2
1. آیین بودای تنتریک

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-98

علیرضا شجاعی؛ سید سعیدرضا منتظری


2. یزیدیان و اهل حق کردستان

دوره 11، شماره 42، تابستان 1388، صفحه 119-142

فیلیب کرین بروک؛ سید سعیدرضا منتظری