نویسنده = علیرضا شجاعی
آیین بودای تنتریک

دوره 19، شماره 72، شهریور 1396، صفحه 67-98

علیرضا شجاعی؛ سید سعیدرضا منتظری


آیین بودا و حقوق بشر

دوره 13، شماره 51، آذر 1390، صفحه 133-154

جیمز فردریکز؛ علیرضا شجاعی


سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایى

دوره 7، شماره 25، خرداد 1384، صفحه 145-182

علیرضا شجاعی


معنویت

دوره 6، شماره 23، آذر 1383، صفحه 73-94

اورسولا کینگ؛ علیرضا شجاعی


مَیْترِیَه; موعود بودایى

دوره 6، شماره 21، خرداد 1383، صفحه 211-224

لوییس لنکستر؛ علیرضا شجاعی


آیین میترا

دوره 5، شماره 19، آذر 1382، صفحه 95-102

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


آیین زُروان

دوره 5، شماره 18، شهریور 1382، صفحه 224-227

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


ناگارجوُنه

دوره 4، شماره 14، شهریور 1381، صفحه 117-124

بینا گوپتا؛ علیرضا شجاعی