نویسنده = علیرضا شجاعی
تعداد مقالات: 8
1. آیین بودای تنتریک

دوره 19، شماره 72، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-98

علیرضا شجاعی؛ سید سعیدرضا منتظری


2. آیین بودا و حقوق بشر

دوره 13، شماره 51، پاییز 1390، صفحه 133-154

جیمز فردریکز؛ علیرضا شجاعی


3. سیر تحول تاریخ و اندیشه بودایى

دوره 7، شماره 25، بهار 1384، صفحه 145-182

علیرضا شجاعی


4. معنویت

دوره 6، شماره 23، پاییز 1383، صفحه 73-94

اورسولا کینگ؛ علیرضا شجاعی


5. مَیْترِیَه; موعود بودایى

دوره 6، شماره 21، بهار 1383، صفحه 211-224

لوییس لنکستر؛ علیرضا شجاعی


6. آیین میترا

دوره 5، شماره 19، پاییز 1382، صفحه 95-102

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


7. آیین زُروان

دوره 5، شماره 18، تابستان 1382، صفحه 224-227

گراردو جنولی؛ علیرضا شجاعی


8. ناگارجوُنه

دوره 4، شماره 14، تابستان 1381، صفحه 117-124

بینا گوپتا؛ علیرضا شجاعی